Vše, co potřebujete vědět o acetónu: Vlastnosti a použití tohoto rozpouštědla

Aceton

Co je aceton?

Aceton je organická sloučenina patřící mezi ketony. Jedná se o bezbarvou kapalinu s charakteristickým ostrým zápachem, který je snadno rozpustný ve vodě. Tato látka se běžně používá jako rozpouštědlo nebo čistidlo díky své schopnosti efektivně odstraňovat mastnotu a nečistoty. Aceton se vyrábí synteticky převážně oxidací propanolu a je běžně dostupný v obchodech s chemikáliemi i ve spotřebitelských produktech jako jsou odstraňovače nehtového laku.

Fyzikální vlastnosti acetonu

Fyzikální vlastnosti acetonu jsou důležité pro jeho široké využití. Aceton je bezbarvá kapalina s charakteristickým sladkým zápachem, který se snadno smísí s vodou, etherem nebo alkoholem. Má nízký bod varu při 56 °C a hustotu kolem 0,79 g/cm3. Aceton je hořlavý a má schopnost rychle odpařovat, což z něj činí účinné rozpouštědlo pro mnoho látek. Díky svému nízkému bodu tuhnutí (-95 °C) se používá i jako chladicí médium v laboratořích.

Chemické vlastnosti acetonu

Chemické vlastnosti acetonu jsou důležité pro jeho široké použití. Aceton je organická sloučenina s chemickým vzorcem (CH3)2CO. Jedná se o nejjednodušší keton a patří mezi rozpouštědla s vysokou rozpustností organických látek. Aceton je hořlavá látka s bodem varu přibližně 56 °C a bodem tání -95 °C. Reaguje s kyslíkem ve vzduchu za vzniku hořlavých par a může být oxidován na kyselinu octovou. Aceton je také schopen reagovat s některými kovy, jako je hliník, za tvorby hořlavých plynů, proto je nutné s ním zacházet opatrně a dodržovat bezpečnostní opatření.

Použití acetonu v průmyslu

Aceton je důležitou chemickou látkou v průmyslu a má široké spektrum použití. Jednou z hlavních oblastí využití acetonu je jako rozpouštědlo při výrobě plastů, pryskyřic a vláken. Dále se používá jako složka nátěrových hmot, lepidel, čisticích prostředků a kosmetických přípravků. V farmaceutickém průmyslu se aceton využívá k extrakci léčivých látek a při výrobě léčiv. Další významnou oblastí je použití acetonu jako paliva pro raketové motory díky své schopnosti rychle hořet a poskytovat energii.

Bezpečnostní opatření při práci s acetonem

Při práci s acetonem je důležité dodržovat bezpečnostní opatření. Aceton je hořlavá látka s výparnými parametry, které mohou způsobit podráždění očí, kůže a dýchacích cest. Při manipulaci s acetonem je nezbytné používat ochranné prostředky jako jsou ochranné brýle, rukavice a vhodný ochranný oděv. Pracovat s acetonem by mělo být v dobře větraném prostoru a v blízkosti hasicího přístroje. Důležité je také dodržování správných postupů skladování a likvidace acetonu, aby nedošlo k jeho nekontrolovanému uvolňování do životního prostředí. Při jakémkoli podezření na otravu acetonem je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Publikováno: 22. 03. 2024

Kategorie: chemie

Autor: Marek Vokurka

Tagy: aceton | rozpouštědlo