Věda

Izotop

Záhadný svět izotopů: Tajemství chemických prvků odhaleno!

Izotopy jsou v podstatě různé verze jednoho a téhož chemického prvku, lišící se počtem neutronů v jádře. Tento koncept může být pro někoho matoucí, ale ve skutečnosti je to důležitý princip chemie a fyziky. Izotopy mají různé vlastnosti a mohou se chovat odlišně při reakcích s dalšími prvky, což má obrovský dopad...