Chemie

Argon

Vše, co potřebujete vědět o argonu: Chemický prvek s mnoha využitími

Co je argon? Argon je chemický prvek s atomovým číslem 18 a chemickým symbolem Ar. Patří mezi vzácné plyny a nachází se v periodické tabulce prvků. Jedná se o bezbarvý, bez chuti a bez zápachu inertní plyn, který se vyskytuje v atmosféře Země. Argon je třetím nejrozšířenějším plynem v zemské atmosféře po dusíku a...

Oxid Uhelnatý

Vše, co potřebujete vědět o oxidu uhelnatém: Chemická sloučenina v detailu

Co je oxid uhelnatý? Oxid uhelnatý, chemický vzorec CO, je bezbarvý a bez zápachu. Jedná se o jednoduchou sloučeninu uhlíku a kyslíku. Vzniká hořením organických látek při nedostatečném přístupu kyslíku. Oxid uhelnatý je významným skleníkovým plynem a může být toxický pro živé organismy, protože blokuje transport...

Indol

Indol: Významná chemická sloučenina s širokými aplikacemi v chemii

Co je indol a jaké jsou jeho chemické vlastnosti? Indol je aromatická organická sloučenina s chemickým vzorcem C8H7N. Jedná se o bezbarvou látku s charakteristickým zápachem a hořkou chutí. Je tvořen šestiuhlíkovým benzenovým kruhem spojeným s pětiuhlíkovým pyrrolovým kruhem obsahujícím dusík. Indol je přirozeně...

Glycin

Glycin: Významná chemická sloučenina s mnoha využitími

Co je glycin? Glycin je nejjednodušší aminokyselinou, která patří mezi proteinogenní aminokyseliny. Jedná se o nejmenší z aminokyselin obsahujících alkoholovou skupinu. Jeho chemický vzorec je NH2-CH2-COOH. Glycin je jedním ze tří aminokyselin, které tvoří kolagen, což je důležitý protein pro stavbu tkání v lidském těle....

Butan

Vše, co potřebujete vědět o butanu: Vlastnosti a využití této plynové látky

Co je butan? Butan je uhlovodík patřící do skupiny alkanů, konkrétně se jedná o čtyřuhlíkový alkán. Je hojně využíván jako palivo díky svým vlastnostem, jako je snadné skladování a transport. Butan je bezbarvý a bez zápachu, avšak pro komerční účely se obvykle přidávají látky s charakteristickou vůní, aby byl...

Olovo

Vše, co potřebujete vědět o olovu: Chemické vlastnosti a využití kovu

Co je to olovo? Olovo je těžký kov se symbolickým označením Pb a atomovým číslem 82. Je šedobílé barvy, měkké a dobře tvarovatelné. Olovo je jedním z nejstarších kovů známých lidstvu a v minulosti bylo hojně využíváno pro různé účely, jako například ve stavebnictví, výrobě baterií, potrubí, střeliva nebo...

Silikon

Vše, co potřebujete vědět o silikonu: Význam v průmyslu a kosmetice

Co je silikon? Silikon je polymerní materiál složený z křemíku, kyslíku a uhlovodíků. Jedná se o syntetickou látku s různými vlastnostmi, jako je odolnost vůči teplu, chemikáliím a UV záření. Silikon má široké uplatnění díky své pružnosti, nepromokavosti a izolační schopnosti. V průmyslu se používá například...

Acetaldehyd

Vše, co potřebujete vědět o acetaldehydu v chemii

Co je acetaldehyd? Acetaldehyd je organická sloučenina patřící mezi aldehydy, která má chemický vzorec CH3CHO. Je to bezbarvá kapalina s intenzivní vůní ovoce a charakteristickou hořkou chutí. Vyskytuje se přirozeně v ovoci, kávě a pečivu, ale také jako vedlejší produkt alkoholového metabolismu v lidském těle. Acetaldehyd...

Chlor

Vše, co potřebujete vědět o chloru: Chemická látka s širokými využitími

Co je chlor? Chlor je chemický prvek z halogenové skupiny s atomovým číslem 17 a chemickým symbolem Cl. Je to žlutě-zelený plyn se specifickým zápachem, který je ve své běžné formě jedním z nejběžnějších prvků na Zemi. V přírodě se vyskytuje zejména ve formě chloridů, jako je například kuchyňská sůl (chlorid...