Životní Prostředí

Důl Turow

Důl Turow: Vliv na ekologii a životní prostředí

Historie těžby v dole Turow a její dopad na životní prostředí. Důl Turow, nacházející se v Polsku nedaleko českých hranic, má dlouhou historii těžby uhlí sahající až do 19. století. Těžba uhlí v dolu Turow měla v minulosti negativní dopad na životní prostředí v okolí, zejména na kvalitu ovzduší a vodní zdroje....

Sběrný Dvůr Praha 10

Sběrný dvůr Praha 10: Oáza pro udržitelné nakládání s odpady

Co je sběrný dvůr Praha 10? Sběrný dvůr Praha 10 je veřejné místo, kde mohou občané odevzdávat různé druhy odpadu, které nelze likvidovat běžným způsobem prostřednictvím komunálního svozu. Tento zařízení umožňuje obyvatelům bezplatně likvidovat nebezpečné odpady, elektroodpad, stavební suť či nábytek. Sběrný...

Emise

Emise: Skrytá hrozba ohrožující životní prostředí

Úvod Emise - významný faktor ovlivňující životní prostředí Emise představují významný a aktuální problém, který může mít vážné dopady na životní prostředí i lidské zdraví. Jedná se o uvolňování nežádoucích látek do ovzduší, vody nebo půdy, které vznikají při různých lidských...