Vše, co potřebujete vědět o hasivce orličí - nezbytný hasicí přístroj pro vaši bezpečnost!

Hasivka Orličí

Co je hasivka orličí?

Hasivka orličí je kompaktní hasicí přístroj, který se používá k hašení začínajících požárů. Jedná se o nezbytný nástroj pro ochranu majetku a bezpečnost osob v domácnostech, firmách či veřejných prostorách. Tento typ hasivek je vhodný pro běžné požáry pevných látek, kapalin a plynů. Hasivka orličí obsahuje stlačený plyn či prášek, který se uvolňuje stisknutím spouště a zabraňuje šíření ohně. Je důležité mít hasivku orličí v dosahu v případě nouze, abyste dokázali rychle zasáhnout a minimalizovat škody způsobené požárem.

Jak funguje hasivka orličí?

Hasivka orličí je zařízení, které funguje na principu chemické reakce. Když je spouštěč stlačen, dochází k uvolnění hasicí látky - obvykle prášku nebo pěny. Tato látka poté zahání kyslík a tím účinně zamezuje hoření. Hasivka orličí může být použita k hašení počátečních ohnisek v domácnosti, na pracovišti nebo v autech. Je důležité ji umět správně použít pro maximální efektivitu při hašení požárů různých typů.

Jak správně používat hasivku orličí?

Hasivka orličí se používá k hašení začínajícího požáru. Při použití je důležité dodržet následující kroky: 1. Zjistěte, zda je hasivka vhodná pro typ požáru (např. třída A - pevné látky, třída B - kapaliny, třída C - plyny). 2. Postavte se do bezpečné vzdálenosti od ohně a postupně stříkejte hasivkou na zdroj plamene pohybem ze strany na stranu. 3. Nepokládejte hasivku na horké povrchy a nedýchajte její výpary. Po hašení nechte místo dobře vychladnout a větrejte pro odvod škodlivin.

Pamatujte, že hasivka orličí nenahrazuje evakuaci z hořící budovy a měla by být pouze prvním krokem při řešení požáru. Je důležité mít také znalosti o evakuačních plánech a bezpečnostních opatřeních v případě požáru.

Jak často by měla být hasivka orličí kontrolována?

Hasivka orličí by měla být pravidelně kontrolována alespoň jednou ročně. Doporučuje se provést kontrolu v souladu s platnými normami a předpisy, aby byla zajištěna správná funkčnost hasivky v případě nouze. Kontrola by měla zahrnovat vizuální prohlídku hasicího přístroje, ověření integrity těsnění, stavu hadice a trysky, stejně jako expirace hasicí látky. Pravidelná údržba a kontrola jsou klíčové pro zachování efektivity hasivky orličí a ochranu vašeho majetku a bezpečnost osob.

Jaké jsou typy hasivek orličí dostupné na trhu?

Na trhu lze nalézt různé typy hasivek orličí, které se liší svými vlastnostmi a použitím. Nejběžnějším typem je hasivka orličí s obsahem prášku, kter je efektivní při hašení požárů tříd A, B a C. Dalším typem jsou hasivka orličí s CO2, vhodné pro elektrické zařízení či kapalné látky. Hasivky orličí na bázi vody jsou ideální pro hašení hořících pevných látek. Důležité je vybrat správný typ hasivky podle potenciálních ohrožení v daném prostředí.

Jaká je legislativa týkající se hasivek orličí v České republice?

V České republice je legislativa týkající se hasivek orličí upravena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., která stanovuje technické podmínky pro hasicí přístroje a systémy. Podle těchto právních předpisů musí být hasivka orličí označena vhodnými značkami, umístěna na dobře viditelném místě a musí být pravidelně kontrolována a udržována v provozuschopném stavu. Dodržování legislativy je důležité pro zajištění bezpečnosti v případě vzniku požáru.

Jaké jsou nejlepší praktiky pro skladování hasivek orličí?

Nejlepší praktikou pro skladování hasivek orličí je uchovávat je v suchém prostředí při teplotě mezi 5-25 °C, mimo dosah slunečního záření a tepla. Hasivka by měla být uložena na dostupném a snadno viditelném místě, aby byla rychle k dispozici v případě nouze. Důležité je pravidelné kontrolování expiračního data a celkového stavu hasivka, aby byla vždy plně funkční. Při skladování je také důležité dbát na to, aby hasivka nebyla poškozena nebo narušena, což by mohlo ovlivnit její schopnost efektivně hasit požár.

Publikováno: 19. 03. 2024

Kategorie: bezpečnost

Autor: Adéla Konečná

Tagy: hasivka orličí | hasicí přístroj