fosa

Fosa

Fosa – nezbytný prvek pro stabilní základ stavebních konstrukcí

Co je fosa a jak se používá? Fosa je termín, který se často používá v oblasti stavebnictví a týká se toho, co je obyčejně nazýváno zemní prací. Fosa slouží k tomu, aby bylo možné instalovat potrubí, kabely nebo jiné podzemní prvky. Použitím fózy lze také připravit podklad pro budoucí stavby. Před zahájením práce...