daňové přiznání

Přenesená Daňová Povinnost

Přenesená daňová povinnost: Jak správně vyplnit daňové přiznání

Co je přenesená daňová povinnost? Přenesená daňová povinnost je situace, kdy fyzická osoba nebo právnická osoba převede část svých daňových povinností na jinou osobu. To znamená, že někdo jiný než poplatník daně je povinen podat daňové přiznání a uhradit daně za daného poplatníka. Tato forma spolupráce se...