Co je a k čemu slouží katastrální mapa?

Katastrální mapa, někdy nazývaná i parcelní mapa, představuje jedinečný nástroj, kterým se dává podoba a struktura nemovitostí na území. Své místo má zejména v právních a správních procesech, v nichž slouží jako nezbytný prvek pro identifikaci a evidenci pozemků a staveb. Zůstaňme v následujícím článku u kořenů této důležité mapy a prozkoumejme, co je to katastrální mapa a k čemu všemu může sloužit.

Co je katastrální mapa?

Katastrální mapa je polohopisnou mapou velkého měřítka, typicky ve měřítku 1:1000 nebo 1:2000. Tato mapa zobrazuje hranice katastrálních území, územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl. Je nedílnou součástí katastru nemovitostí, což je úřední evidenční systém, který shromažďuje informace o vlastnictví a stavu nemovitostí.

K čemu slouží katastrální mapa?

1. Podklad pro úřady a instituce

Katastrální mapa poskytuje klíčové informace pro různé úřady a instituce, například pro stavební úřady, finanční úřady, katastrální úřady a soudní orgány. Díky ní lze lépe kontrolovat a spravovat územní plánování a vlastnické vztahy.

2. Určení vlastnických hranic a výměry

Jedním z hlavních účelů katastrální mapy je umožnit přesné určení hranic pozemků a budov. To je klíčové při prodeji nemovitosti, při vkládání do katastru nových stavbou nebo při zajišťování hypoték.

3. Stanovení plochy pozemků a budov

Pro správnou evidenci daní z nemovitostí je nutné znát přesnou plochu pozemků a budov. Katastrální mapa poskytuje základní informace pro výpočet těchto hodnot.

4. Určení polohy a využití nemovitostí

Díky katastrální mapě lze přesně lokalizovat polohu nemovitostí a sledovat, jak jsou využívány. To je užitečné nejen pro vlastníky, ale i pro města a obce při plánování rozvoje a infrastruktury.

Příklady použití katastrální mapy:

Stavba domu: Při stavbě nového domu je nezbytné znát hranice pozemku, aby se stavba nekryla s pozemkem jiného vlastníka.

Prodej nemovitosti: Při prodeji nemovitosti musí být kupující informován o výměře pozemku a budovy, což umožňuje přesnější obchodní jednání.

Daně z nemovitostí: Pro stanovení daně z nemovitostí je nezbytné znát přesnou plochu nemovitosti.

Exekuce: V případech exekuce slouží katastrální mapa k určení hranic nemovitosti, která je předmětem exekuce.

Katastrální mapa tedy není pouze statickým obrazem území, ale aktivním nástrojem, který usnadňuje správu a využívání nemovitostí. Její informace jsou klíčové pro efektivní fungování právního, finančního a stavebního systému ve společnosti.

Katastrální mapa na GeoPas.cz

GeoPas.cz je široce využívaná služba, která usnadňuje získávání informací o lokalitách v České republice. Pro mnohé jednotlivce i profesionály bývá často náročné získat potřebné údaje, jelikož to obvykle zahrnuje procházení rozsáhlých registrů, mapových podkladů, normalizaci a spojování dat a práci s datovým softwarem. GeoPas.cz vznikl s cílem usnadnit tento proces a poskytnout ucelený přehled o různých lokalitách.

Proč využívat GeoPas.cz?

Široká škála datových vrstev: GeoPas.cz pracuje s klíčovými datovými vrstvami, které zahrnují informace o územních celcích, obyvatelstvu, nemovitostech, sídlech firem, občanské vybavenosti, životním prostředí, zemědělství, geologii a vodstvu. Tato rozmanitost umožňuje uživatelům získávat komplexní informace o různých aspektech lokalit.

Snadný přístup k datům: Díky GeoPas.cz mohou uživatelé získat potřebné informace rychle a efektivně bez zdlouhavého procházení různých zdrojů. Tím je umožněno rychlé rozhodování a získávání relevantních dat.

Využití pro různé účely: Bez ohledu na to, zda uživatel hledá informace pro osobní zájem nebo potřebuje detailní data pro pracovní účely, GeoPas.cz je navržen tak, aby vyhovoval různorodým potřebám uživatelů.

Podpora práce s geografickými daty: Služba GeoPas.cz usnadňuje práci s geografickými daty, což je zejména důležité pro ty, kteří potřebují prostorové informace pro svou práci nebo výzkum.

Publikováno: 11. 12. 2023

Kategorie: bydlení

Autor: Kristýna Fialová