gabionové koše

Gabionové Koše

Gabionové koše: Inovativní konstrukce pro moderní stavebnictví

Úvod do gabionových košů Gabionové koše jsou konstrukce skládající se z ocelových sítí a kamenů, které slouží jako stabilizační prvky v krajině. Tyto koše najdeme především na březích řek, ale také na svazích kopců či podél cest. Účelem gabionových košů je chránit okolní prostředí před erozí půdy a...