eps

Jak Využít Expandovaný Polystyren (EPS) při Stavbě?

"EPS" je zkratka pro expandovaný polystyren. Je to stálá desková tepelná izolace, která je často používána pro střešní úpravy, stavbu stěn a izolaci střešních svahů. EPS se vyznačuje vysokou účinností a nízkými náklady. Tepelná izolace a výstužný systém EPS jsou stále oblíbenější. Použití expandovaného...