energie

Gas Net

Síťový plyn: Spolehlivá energie pro vaše domácnosti

Co je plynová síť a jak funguje? Plynová síť je rozsáhlý systém trubek a potrubí, který slouží k distribuci zemního plynu do domácností a firem. Zemní plyn je přiváděn hlavními potrubími ze skladovacích zařízení nebo přístavišť, kde je stlačen a čištěn. Poté je distribuován pomocí menších potrubí do...

Zajímavosti o Energiích 24: Elektro svět plný energie!

Co je "energie 24" a jak funguje? "Energie 24" je moderní systém využívání energie, který umožňuje získávat elektřinu z obnovitelných zdrojů nepřetržitě po celých 24 hodin. Tento systém spočívá v kombinaci solárních panelů a baterií, které slouží k ukládání přebytku vyrobené elektřiny. Během dne jsou solární...