elektrické napětí

Elektrické Napětí

Elektrické napětí – klíčový faktor v elektrotechnice

Co je elektrické napětí Elektrické napětí můžeme definovat jako rozdíl elektrických potenciálů mezi dvěma body. Tento rozdíl nám udává, jakým způsobem jsou protékající proudy ovlivňovány elektrickými poli. Elektrické napětí se obvykle měří v jednotkách voltech (V). Pravděpodobně nejsnáze si lze u této veličiny...