difuze

Difuze

Rozumíme difuzi: Klíčový fyzikální termín vědy

Co je difuze a jaký je její význam ve fyzice? Difúze je proces, který popisuje pohyb částic (často molekul nebo atomů) z oblasti s vyšší koncentrací do oblasti s nižší koncentrací. Tento jev je základním principem mnoha fyzikálních a chemických dějů. Ve fyzice má difuze klíčový význam při transportu hmoty, tepla a...