bazis

Bazis

Bez bazisu není základ, jak na něj při stavbě nezapomenout?

Úvod do pojmu "bazis" Bazis je termín, který se běžně používá v kontextu matematiky a geometrie. Znamená to základ nebo základní kámen, na kterém je postavena struktura nebo systém. V matematice se bazis často používá jako součást lineární algebry. Jedná se o soubor vektorů, ze kterých lze pomocí lineární kombinace...