1 libra

1 Libra

Rozklíčujeme tajemství 1 libry: Jednotka hmotnosti v matematice

Co je 1 libra a jaká je její hodnota v metrickém systému? 1 libra je stará anglická jednotka hmotnosti, která se dodnes používá v některých zemích. Její hodnota se liší podle kontextu, ale obvykle odpovídá přibližně 453,592 gramům. V metrickém systému se 1 libra rovná přesně 0,453592 kg. Tato jednotka se často...