Jana: Přehled života a kariéry této známé osobnosti

Jana

Původ a význam jména Jana

Jméno Jana pochází z hebrejského jména Johanan, což znamená "Bůh je milostivý". Toto křesťanské jméno bylo velmi populární již ve středověku a udrželo si svou oblibu dodnes. Jana je také ženská varianta mužského jména Jan a má v českém prostředí dlouhou tradici. V českém kalendáři má svátek 24. června, což je den svatých Jana Křtitele a Jana Nepomuckého, což přispívá k jeho oblíbenosti mezi rodiči při volbě jména pro svou dceru.

Historické významné osobnosti se jménem Jana

Mezi historické významné osobnosti se jménem Jana řadí například Jana Hus, český teolog a reformátor, který sehrál klíčovou roli v husitském hnutí ve 14. století. Další významnou postavou je Jana z Arku, známá jako Jindřiška z Arku, francouzská národní hrdinka a vojevůdkyně během Stoleté války. Dále nelze opomenout Janu Amose Komenského, českého pedagoga a filozofa, známého svými díly o vzdělání a didaktice. Tyto osobnosti s jménem Jana zanechaly trvalou stopu v historii nejen České republiky, ale i celosvětově.

Oblíbenost jména Jana v České republice

Oblíbenost jména Jana v České republice je dlouhodobě velmi vysoká. Podle statistiky Ministerstva vnitra ČR patřilo jméno Jana v roce 2020 mezi nejčastěji registrovaná ženská jména. V průběhu posledních desetiletí se drželo mezi prvními třemi nejoblíbenějšími jmény pro novorozence. Jméno Jana je tradiční, oblíbené a často volené rodiči pro své dcery po celém území České republiky.

Jméno Jana ve světě a jeho varianty

Jméno Jana má své varianty a ekvivalenty v mnoha jazycích po celém světě. V anglicky mluvících zemích se často používá varianta "Jane", zatímco ve španělštině je to "Juana". V němčině se jméno Jana objevuje jako "Johanna" nebo "Janina". V ruskojazyčných zemích je běžné jméno "Жанна" (Žanna), zatímco ve francouzštině se užívá podoba "Jeanne". Tato různorodost variant jména Jana ukazuje na jeho univerzálnost a popularitu napříč různými kulturami a jazyky.

Moderní trend jména Jana a jeho frekvence v populaci

Moderní trend jména Jana ukazuje na jeho stále trvající popularitu v České republice. Podle statistiky Ministerstva vnitra bylo v roce 2020 registrováno přes 12 tisíc novorozenců s tímto jménem, čímž se Jana umístila mezi nejčastěji zvolená ženská jména. Tento trend potvrzuje dlouholetou oblibu tohoto klasického a elegantního jména mezi rodiči. Frekvence jména Jana v populaci tak zůstává stabilní a je spojována s tradicí a vkusem.

Publikováno: 22. 03. 2024

Kategorie: lidé

Autor: Honza Tichý

Tagy: jana | ženské jméno